Wheghard

Level 4 Fighter

Description:

Mannen har brunt, nästan svart hår som vanligtvis hålls ur det unga ansiktet; som ändå tycks bära vittnesmål om ett hårt och kargt liv, i en hästsvans. Hans djupblå ögon tycks vara begravda i en evig skugga under hans kraftiga ögonbryn, och de iakttar världen med ett slags avlägset lugn före stormen uttryck. Hans kraftiga skäggväxt förstärker det skuggjagade intrycket av hans ansikte och det tycks ha gått något för lång tid sedan han ansade skägget, så hans läppar och mun döljs bakom en vildvuxen mustasch.

Detta är Wheghards ansikte, en sann äventyrare från gränslandet mot Greenbelt. Han är närmare 190 cm lång, men ser inte oproportionerlig ut tack vare hans balanserade muskelmassa och kraftiga kroppsbyggnad.

Det är något obskyrt över Wheghard, möjligtvis har det sitt ursprung i hans mod eller helt enkelt i hans förmåga att vara en sann överlevare. Oavsett vilket så tycks alla människor möta honom med hälsningar, men sprider sedan rykten bakom hans rygg.

Bio:

Wheghard är självständig och ivrig på gränsen till impulsiv. Bakom den bepansrade fasaden tycks det finnas ett djup som döljer mer än man kan ana, vilket inte är helt förvånande för en person med hans uppväxt och bakgrund.
Wheghard är född som andre son i familjen Maness, en vasallsläkt till hus Garess som styr över de västra landområdena i Brevoy. Livet i borgarna som andre son är ett liv fyllt av krigsövningar och vapenlek, och i skydd av de kraftiga murarna och med mer mat än vad som förbrukas så var de första 10 åren i Wheghards liv lugna och harmoniska, men sedan skedde det som ingen kunde förutspå, eller ens i efterhand förklara…
Plötsligt en midvinterdag så försvann stora delar av Garess allierade i Golushkinbergen, och även Garess arvinge Bren försvann spårlöst. I tio år har samtliga hus svurna till huset Garess varit engagerade i sökandet efter information eller spår som kan härröra till dessa försvinnanden, och Wheghard är inget undantag.
Hans personliga förlust i detta omfattande försvinnande är inget han gärna berör, men hans mor och äldre bror försvann likt dvärgarna från Goluskin och Bren Garess, och även om han lojalt söker efter sin lords försvunne son, så är detta ett än mer personligt kall för Wheghard.
Utifrån den personliga förlusten så har Wheghard emellanåt tappat omdömet och agerat på ett sätt som många skulle säga sig vara olämpligt för en ädling, och de flesta som stöter på honom är inte ens medvetna om hans ursprung och nobla namn då han inte använder det i sina möten med andra människor. Många gånger har detta sin rot i att Wheghard lärt sig den hårda vägen att ett känt namn också är lätt att minnas, och då han inte skyr några medel att återfinna sin mor och bror så har han också byggt upp en stadig bas av ovänner i form av förorättade, skadade och sörjande människor i sitt kölvatten.

XP: 532

Wheghard

Kungamakare MaLa